Jobbprosjekt i regi av Kirkens Bymisjon er ett av tiltakene i rusomsorgen i Odda. Foto: Magnus K. Bjørke
Jobbprosjekt i regi av Kirkens Bymisjon er ett av tiltakene i rusomsorgen i Odda. Foto: Magnus K. Bjørke
Denne artikkelen er over ett år gammel. Den kan inneholde utdatert informasjon.
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Noe å lære fra Odda

De minste kommunene har den største andelen rusmisbrukere. 

Det viser statistikk fra 2015, som Helse Stavanger har samlet inn fra 222 kommuner, med vel halvparten av landets befolkning.

Årsakene kan være forskjellige fra kommune til kommune. Innsatsen er også ulik, for å bidra til et bedre liv for innbyggere som trenger det. Det er interessant å se hvilken suksess Odda har hatt med sine grep i rusomsorgen.

Trinn for trinn har kommunen sammen med politiet, Nav, næringsliv og Kirkens Bymisjon hjulpet flere fra rus til å delta i arbeid. I en reportasje i denne avisa møter vi fornøyde brukere som er med på hagearbeid i sommersola. Og en ordfører som kan glede seg over at de fleste fra rusmiljøet nå er i jobb eller annen aktivitet.

Dette skjer etter at kommunen har kartlagt brukernes helse og livssituasjon, hva de trenger og hva de får. Så kan de tilpasse tilbudet deretter, med forebygging, aktiviteter og behandling. Ikke minst utmerker Odda seg med den såkalte arbeidstrappa si, med forskjellige arbeidstreningstilbud, og der en ordinær jobb er det store målet. På de forskjellige trinnene på veien er det ulike muligheter og plikter.

Dette er inspirerende eksempler på at riktig innsats kan virke. Det er slike historier andre kommuner kan lære av. Ikke kopiere direkte nødvendigvis, men hente ideer til hensiktsmessige måter å takle utfordringer på i egen kommune.

Det kan koste å prioritere rusomsorg, men det er ikke lønnsomt å la det være. Odda er den kommunen i landet som bruker mest penger på rusomsorg pr. innbygger, ifølge de foreløpige Kostra-tallene for i fjor.

Odda har også fått statlig støtte. I regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet ligger det 400 millioner kroner i år og nye 300 millioner neste år for å styrke tilbudet i kommunene. Det er ikke så mye sett opp mot behovet og kommunenes ansvar for denne målgruppa, men det bør spore til økt innsats.

Pengene gis som frie midler, men vi vil se den kommunen som har så skinnende rusomsorg at de kan forsvare å prioritere andre målgrupper.

Behovet er stort. Også i Odda oppleves det slik. Der er ambisjonene fremdeles høye. Det er noe å lære for flere der.