Regjeringen og kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) har med forslaget til revidert inntektssystem vist vilje til å redusere forskjellene mellom kommunene.

Regjeringen og kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) har med forslaget til revidert inntektssystem vist vilje til å redusere forskjellene mellom kommunene.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Nødvendig og riktig omfordeling av skatt

Regjeringen gjør rett når de vil omfordele flere skattekroner i inntektssystemet, men de kunne gått enda lenger.

Revidering av inntektssystemet for kommunene skjer aldri uten heftig debatt. Det er naturlig fordi store penger ligger i potten.

Kunne regjeringen gått enda lenger i skatteutjevningen? Ja, det kunne de.