Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tatt til orde for å få mer politisk energi og virkemidler inn i samhandlingsreformen fra 2012.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har tatt til orde for å få mer politisk energi og virkemidler inn i samhandlingsreformen fra 2012.

Foto: Terje Lien
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Nødvendig debatt om samhandling

Det er riktig og nødvendig at samhandlingen mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten settes under skikkelig debatt igjen.

Det venter en formidabel oppgave når samfunnet skal håndtere et økende antall mennesker, i første rekke eldre, med behov for avanserte helse- og omsorgstjenester. Derfor er det fortjenstfullt at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) tar til orde for å få mer politisk energi og virkemidler inn i samhandlingsreformen.

God samhandling forutsetter et balansert styrkeforhold mellom partene.