Det er postivt at kommunene får tilbake planansvaret i vindkraftsaker, mener Kommunal Rapport.

Det er postivt at kommunene får tilbake planansvaret i vindkraftsaker, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Joakim S. Enger
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Mer demokratisk – men ingen vetorett

Etter enigheten i Stortinget om at kommunene igjen skal være planmyndighet i saker om vindkraftverk, blir avgjørelsene mer demokratiske. Men reell vetorett får de ikke.

Striden om utbygging av vindkraftverk kan ta en ny vending når kommunene igjen får myndighet over arealplanleggingen, slik de hadde før 2008, og slik de har i andre store utbyggingssaker enten det gjelder hyttefelt, industri eller veibygging.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.