Det er viktig å vite hvem beslutningstakerne har møte med, mener Kommunal Rapport, som roser kommunetoppenes syn på åpne kalendere. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Leder

Mens Erna vil lukke, er ordførerne åpne

Av demokratiske hensyn bør ordførernes og andre offentlige lederes elektroniske kalendere være åpne for innsyn. Hvem beslutningstakerne har møte med, er faktisk viktig å vite.

Private oppføringer som legetimer og barnas bursdager kan lett skilles ut.

Åpenhet er et sikkerhetsnett mot maktmisbruk og korrupsjon, som regjeringen så fint uttrykker det i Jeløya-erklæringen. Men dette rimer dårlig med at Justis- og beredskapsdepartementet under Erna Solberg vil at elektroniske kalendere skal kunne unntas offentlighet.

Som omtalt på nyhetsplass tidligere, sendte de i sommer ut på høring forslag til endringer i offentlighetsloven, sivilombudsmannsloven og arkivforskriften. Det er godt at holdningen blant topper i lokalpolitikken er annerledes.

Det er svært gledelig for demokratiet at sju av ti ordførere ikke synes at ordføreres og rådmenns møtekalendere bør kunne unntas fra offentlighet, slik en fersk undersøkelse fra Kommunal Rapport viser.

Uansett partitilhørighet, er det flertall blant ordførerne for å beholde dagens ordning. Det er fornuftig. Der kan alle be om å få se hvilke møter politikere og offentlig ansatte ledere har. Offentlighetsloven sikrer her at allmennheten, eller si velgerne, kan bedømme hvordan beslutningstakerne opptrer. Det har klar offentlig interesse, så klart.

Det er 16 prosent av ordførerne som mener møtekalenderne bør sperres for innsyn, mens 14 prosent oppgir at de ikke vet hva de mener i denne saken.

Det holder ikke å argumentere mot åpne kalendere fordi noen opplever merarbeid ved å følge retningslinjer. Redsel for at privatpersoner skal vegre seg mot å kontakte ordføreren fordi det kan bli kjent gjennom kalenderoppføring, er heller ingen unnskyldning som kan veie tyngre enn verdien av åpenhet. Private oppføringer som legetimer og barnas bursdager kan lett skilles ut. Personvern kan håndteres. Opplevelse av at det er upraktisk, kan ikke trumfe de demokratiske fordelene.

Det er synd at noen kommuner og fylkeskommuner støtter forslaget om å fjerne innsyn i elektroniske kalendere. Det er vesentlige grunner til å holde på åpne elektroniske kalendere. Det er lett å slutte seg til at «Åpenhet gir borgerne mulighet til større innflytelse i beslutningsprosesser og er svært viktig for å opprettholde tillit til det politiske systemet», som det også står i regjeringsplattformen.

 

 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.