Nettoverførte møter er en service som styrker demokratiet og gir borgerne en mulighet til å følge med i den politiske behandlingen på en enkel måte, mener Kommunal Rapport.

Foto: Joakim S. Enger
Leder

Koronaen kan gi mer åpenhet

Selv om koronaen lukket tilgangen til mange politiske møter, kan resultatet bli mer åpenhet i lokalpolitikken framover.

Mange kommuner klarte dessverre ikke å holde de politiske møtene sine åpne da koronaen rammet. Hele fire av ti gjennomførte møter uten at befolkningen kunne følge dem, selv om de ble holdt digitalt, viser en undersøkelse Kommunal Rapport har gjort i samarbeid med Pressens offentlighetsutvalg.

Det øker åpenheten at borgerne kan følge møtene uten å være til stede i møtelokalet.

I noen flere kommuner ble riktignok opptak av møtene gjort tilgjengelige i ettertid; en bedre løsning i en kritisk situasjon enn ingen tilgang.

Begrunnelsen kommunene gir for at publikum ble stengt ute, er at de ikke hadde teknologien på plass, samtidig som møtene måtte gjennomføres uansett.

Det er forståelig at situasjonen var krevende, og det ble altså gitt unntak i forskrift slik at dette var lovlig, til tross for at prinsippet om møteoffentlighet er nedfelt i Grunnloven.

Et halvt år er gått siden nedstengingen. I mellomtiden ser de fleste kommuner ut til å ha fått på plass utstyr som gir dem muligheter til avvikle effektive fjernmøter og samtidig ha publikum med.

Det lover godt for framtida. Ikke bare kan det igjen oppstå kriser der det blir vanskelig eller umulig å holde fysiske møter, men det vil også styrke lokaldemokratiet dersom digitalt tilgjengelige møter blir normen – enten politikerne møtes fysisk eller i videomøter.

Mange kommuner har tidligere overført sine møter, i alle fall i kommunestyre og kanskje formannskap, på nett og gjort opptakene tilgjengelige. Det er en service som styrker demokratiet og gir interesserte borgere en mulighet til å følge med i den politiske behandlingen på en enkel måte.

Seertallene er ikke alltid høye, men mange følger med når kontroversielle saker behandles. Overføring og opptak gir dessuten velgerne mulighet til å følge med på hvordan «deres» representanter argumenter og stemmer, og de kan ettergå dette ved å se på opptak.

Noen politikere har ikke ønsket nettoverføring av møtene fordi de føler det ubekvemt å skulle opptre foran kamera. Den bøygen har de heldigvis vært nødt til å komme over.

Andre har argumentert med at overføring av møtene kan gi bedre møteskikk i forsamlinger der politikerne har problemer med å holde en god tone seg imellom.

Selv om det er å håpe at det blir lettere å gjennomføre fysiske møter framover, vil anskaffelsene som nå er gjort og erfaringene som er høstet, kunne gi den politiske deltakelsen et løft.

Det øker åpenheten – og forhåpentlig engasjementet – at borgerne kan følge møtene uten å være til stede i møtelokalet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.