Mangel på smittevernutstyr må ikke hindre kommunene i arbeidet de gjør for å hindre smittespredning, mener Kommunal Rapport, og tar til orde for å endre fordelingen av utstyr mellom staten og kommunene.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix
Leder

Kommunene må få mer smittevernutstyr

Den nasjonale fordelingen av smittevernsutstyr trenger endring nå. Det er like viktig som å kompensere kommunenes koronakostnader.

En bestemmelse om at sykehusene skal ha 70 prosent av smittevernutstyret mens kommunene skal få 20 prosent og 10 prosent skal spares, kan ikke stå i veien for å hindre smittespredning. Intensjonen er jo det motsatte. Da må justeringer til.

Det er kommunene som er førstelinjen.

Helseministerens statssekretær Anne Grethe Erlandsen uttalte i Dagsavisen lørdag at kommunene som mangler utstyr må si ifra, og også selv undersøke om lokale løsninger er en mulighet.

Problemet er, som vi vet, begrenset tilgang på smittevernutstyr. Det er selvsagt en fortvilet situasjon for alle som skal gjøre sin innsats i helsevesenet, for pasienter og pårørende – og alle som sitter med ansvar.

Når presset på kommunene er så stort som det er nå, er kontinuerlig evaluering av behov opplagt. Om fordelingsnøkkelen var hensiktsmessig i en tidlig fase, da sykehusene var i fokus, viser varskuene fra en rekke som er tett på lokalt, at annen fordeling vil være klok nå.

Det er kommunene som er førstelinjen.

Det er en stund siden KS-leder Bjørn Arild Gram tok til orde for mer av smittevernutstyret til kommunene. Tilbake i april rettet han oppmerksomheten mot at flere storkommuner håndterte større utbrudd av koronaviruset i omsorgsinstitusjonene.

Det er verdt å gjenta at det er kommunene som er førstelinjen, og at smittevernutstyr er nødvendig for å hindre smittespredning. Det kan bli dyrt ikke å lytte.

KS, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet sier i et brev til helse- og omsorgsministeren at ansvaret kommunesektoren har fått under pandemien ikke samsvarer med den tilgangen kommunene gis på smittevernutstyr. Bakgrunnen er bekymringsmeldinger fra medlemmer om manglende smittevernutstyr, særlig i sykehjem og i hjemmetjenesten. Og lederne i de tre organisasjonene gjør det klart at de har varslet flere ganger.

I brevet ber de tydelig om at fordelingen av smittevernutstyr endres. Vi snakker ikke om overdrevne tiltak her. Dette er god forebygging for å unngå den alvorlige konsekvensen smitte faktisk er.

Kommunene i Oslo-regionen er tydelig bekymret nå. I forbindelse med gjenåpningen av en rekke samfunnsfunksjoner, har de sendt brev til Helsedirektoratet og helseministeren, skriver Dagsavisen. Helsebyråd Robert Steen i Oslo sier det må gjøres noe med fordelingen av utstyr hvis kommunene skal kunne øke testkapasiteten slik helseministeren ønsker.

Testing av en større andel innbyggere vil kreve mer smittevernutstyr. Det er klart. Fordelingen til kommunene bør knyttes til behovet, som Helsedirektoratet jo følger ukentlig og som kommunene varsler. Tilgang på utstyr må følge oppgavene.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.