Flertallet på Stortinget må få på plass en håndsrekning til kollektivselskapene, slik at de ikke tvinges til kutt, mener Kommunal Rapport.

Flertallet på Stortinget må få på plass en håndsrekning til kollektivselskapene, slik at de ikke tvinges til kutt, mener Kommunal Rapport.

Foto: Knut Opeide / Samfoto
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Kollektivtrafikken må kompenseres

Stortinget må komme de fylkeskommunale kollektivselskapene til unnsetning. Uten en forlenget kompensasjon fra staten, kan det bli omfattende rutekutt i de mest folkerike delene av Norge.

Kollektivselskapene sliter i kjølvannet av pandemien. Færre reiser kollektivt. Selskapene har vært kompensert for inntektstapet, men ordningen går ut ved nyttår.

Det er et uttalt mål at vi skal flytte trafikk fra personbiler til kollektivløsninger. Likevel kan det altså bli langt vanskeligere å reise miljøvennlig. Det er – for å si det forsiktig – en særdeles uheldig utvikling.