Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) diskuterer inntektssystemet med Høyres kommunalpolitiske talsmann Mudassar Kapur.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) diskuterer inntektssystemet med Høyres kommunalpolitiske talsmann Mudassar Kapur.

Foto: Agnar Kaarbø
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Inntektssystemet må ha bred støtte

Det er bra at et flertall på Stortinget vil endre inntektssystemet for kommunene. Men kritikk fra opposisjonen kan ikke avfeies uten videre.

Nylig sto kommuneproposisjonen for 2025 på dagsordenen i Stortinget. I proposisjonen inngår regjeringens forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene. 

Inntektssystemet kan ikke være gjenstand for reverseringer og endringer hver gang landet får en ny regjering.