Kommunelegene har en hovedrolle i smittevernarbeidet. Bildet viser koronatesting i Moss.

Kommunelegene har en hovedrolle i smittevernarbeidet. Bildet viser koronatesting i Moss.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Hardt presset tjeneste trenger løft

En kartlegging Helsedirektoratet har gjort av kommunelegefunksjonen, tegner et bilde av en sårbar nøkkelfunksjon.

Helt siden pandemien rammet, har det kommet beretninger om overarbeidede kommuneleger. Noen har sluttet eller blitt sykmeldt som følge av arbeidsbyrden.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.