Hvis flyktninger skal finne fotfeste i et nytt land, må de oppleve at de blir mottatt og inkludert i lokalsamfunnet, skriver Kommunal Rapport på lederplass. Bildet viser en ukrainsk mor og sønn ved akuttmottaket i Porsgrunn.

Hvis flyktninger skal finne fotfeste i et nytt land, må de oppleve at de blir mottatt og inkludert i lokalsamfunnet, skriver Kommunal Rapport på lederplass. Bildet viser en ukrainsk mor og sønn ved akuttmottaket i Porsgrunn.

Foto: Britt Glosvik
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Frivilligheten må mobiliseres

Frivillig sektor, med sine mange aktører, spiller en viktig rolle når trolig titusenvis av flyktninger nå skal finne sin plass i norske lokalsamfunn. For å lykkes, trengs et godt samarbeid med offentlige myndigheter.

2022 er frivillighetens år. Vi vil snakke enda mer enn vanlig om betydningen av frivillig innsats. I slike sammenhenger trekkes det gjerne fram at Norge er best i verden på frivillig arbeid. Dette vil vi trenge når lokalsamfunn skal ta imot et rekordstort antall flyktninger.

Som samfunn er vi avhengig av at det mobiliseres medmenneskelighet.