Professor Signy Irene Vabo, som ledet ekspertutvalget for kommunereform, er rystet over politikerne som forsøkte å overstyre kommunedirektøren i ansettelsessaker.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Leder

Forståelig frustrasjon over manglende rolleforståelse

Når politikere tråkker over grensene for hva som er administrasjonens oppgaver, er det naturlig at kommunedirektører reagerer.

Rolledelingen mellom politikk og administrasjon er slått fast i kommuneloven. Kommunedirektøren har det hele og fulle ansvar for å drive kommuneorganisasjonen, som professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Signy Vabo, understreket i Kommunal Rapports første ukeavis etter sommeren. Denne rolledelingen må selvsagt respekteres.

Samspillet mellom politikere og administrasjon bør være avklart.

Virkeligheten oppleves dessverre annerledes. Det viser Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse 2020.

Det store flertallet av kommunedirektørene svarer at de er fornøyd med jobben, men blant de 5 prosentene som sier at de er misfornøyd – eller meget misfornøyd, forteller flere om frustrasjon over detaljstyring fra politikerne.

Det hører selvsagt ikke hjemme noe sted at politikere for eksempel skal troppe opp på kommunedirektørens kontor og fortelle hvem som skal få ulike stillinger i kommunen. Professor Vabo sa seg rystet over det som kom fram om kommunedirektørenes opplevelser i undersøkelsen, som 134 av dem besvarte. Hun kalte det uhørt, noe som det er lett å støtte henne i.

Kompetanseheving er gjerne en nøkkel som virker. Mange gjennomgår også folkevalgtopplæring. Oppfølging i hverdagen er imidlertid viktig.

Det er et godt råd fagsjef for folkevalgtprogrammet i KS, Dag-Henrik Sandbakken, gir til kommunedirektørene i kjølvannet av årets kommunedirektørundersøkelse, når han ber dem gå til ordføreren og kommunestyret og si at de må jobbe med roller og rolleforståelse. Bevisstgjøring gjennom konkrete eksempler er i mange sammenhenger en god medisin og klart mye bedre enn å forbli frustrert.

Gjentatte diskusjoner og flere eksempler vil være nyttig for både politikere og administrasjon, særlig fordi det kan være flere måter å se en sak på. Tolkninger og vurderinger må ofte legges til grunn.

Samspillet mellom politikere og administrasjon bør uansett være avklart, slik det er hensiktsmessig med rolleforståelse og forventningsavklaring i alle samarbeid. Dette gjelder også de folkevalgtes arbeidsgiveransvar for kommunedirektøren, der kommunedirektørundersøkelsen viser behov for økt bevissthet fra politikerne.

På samme måte må kommunedirektørene selvsagt kjenne grenseoppgangen mot politiske beslutninger.

Gode kommunedirektører tar tak i tilfeller av manglende rolleforståelse. Kloke politikere slutter da opp om tiltak for godt samspill mellom politikk og administrasjon.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.