Smitteverntiltakene under koronakrisen har stilt store krav til tydelig informasjon fra kommunene.

Smitteverntiltakene under koronakrisen har stilt store krav til tydelig informasjon fra kommunene. 

Foto: Magnus Knutsen Bjørke
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Et historisk vedtak om klart språk

«Offentlege organ skal kommunisere på eit klart og korrekt språk som er tilpassa målgruppa».

Det fastslår paragraf ni i den historiske nye språkloven Stortinget nylig har vedtatt.

Dette er langt klarere tale enn kommunelovens generelle formulering om å drive aktiv informasjon.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.