Frelsesarmeen har flere steder i landet delt ut langt mer mat til trengende husholdninger i år enn tidligere. Her ser vi Kadir Kahar på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo som kjører ut matposer til hjemmehjelpstjenesten i byen.

Frelsesarmeen har flere steder i landet delt ut langt mer mat til trengende husholdninger i år enn tidligere. Her ser vi Kadir Kahar på Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo som kjører ut matposer til hjemmehjelpstjenesten i byen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

De som trenger hjelp, må få det

Kommunene har en viktig oppgave med å bistå mennesker som sliter økonomisk. Det stiller krav både til skjønnsutøvelse og åpningstider.

Den moderne fattigdommen er for alvor blitt satt på dagsordenen. Regjeringen kritiseres for ikke å ha gode politiske svar i en situasjon med et økende antall mennesker i matkø. I tillegg risikerer grupper med stor gjeld og høyt forbruk å få problemer.

Statsråden anerkjenner at det er rom for stort skjønn når økonomisk sosialhjelp skal vurderes.