Uten politikernes engasjement er det fare for at samfunnet ikke lykkes med å løfte barnevernet, mener Kommunal Rapport.

Uten politikernes engasjement er det fare for at samfunnet ikke lykkes med å løfte barnevernet, mener Kommunal Rapport.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Blått lys for barnevernsreformen

Barnevernsreformen har fått en treg start. Det er fare for at den mislykkes hvis kommunene ikke sørger for tilstrekkelige ressurser.

En fersk rapport om status for reformen kan tyde på at få kommuner prioriterer barnevern høyere enn tidligere. «Basert på disse betraktningene er vår vurdering at det er en risiko for at kommuner ikke evner å oppfylle intensjonene med reformen», heter det i rapporten.

Debatten om arbeidet i barnevernet må løftes inn i kommunestyret.