Alle interesserte finner nå «Ordføraren sin kalender» tydelig merket på Kvinnherad kommunes hjemmeside. Slik burde det være i alle kommuner, mener Kommunal Rapport.
Leder

Åpenhet det eneste riktige svaret

Det er oppløftende at Kvinnherad-ordføreren gjør kalenderen sin så lett tilgjengelig for innbyggerne og at den nye sivilombudsmannen sier at hun vil stå for samme åpenhetslinje som sin forgjenger.

Alle ordførernes kalendere burde være like lett tilgjengelig.

Innsyn og åpenhet er avgjørende demokratiske hensyn. Derfor var dette på hvert sitt vis to gledelige nyheter i Kommunal Rapport forrige uke.

Det var ikke de store oppslagene. Derimot er det gode eksempler på hvor mye kraft det kan ligge i en notis og i et lite intervju. «Ordfører åpner kalenderen sin», var en sitatsak fra lokalavisa. Den harmonerer godt med svarene på en undersøkelse Kommunal Rapport gjorde på tampen av 2018, der sju av ti ordførere ikke synes at ordførere og rådmenns møtekalendere bør kunne unntas fra offentlighet. 

Sivilombudsmann Hanne Harlem svarte på åtte spørsmål under vignetten «Aktuell», et par uker etter tiltredelse som leder for Stortingets kontrollorgan. På siste spørsmål svarer hun et ubetinget ja til at hun vil følge samme åpenhetslinje som sin forgjenger, og begrunner det med at både Grunnloven og offentlighetsloven har tydelige mål og bestemte regler for å ivareta åpenhet om hva som skjer i offentlige organer.

Hvordan politikere opptrer, for eksempel hvem de har møter med, har klar offentlig interesse. Alle interesserte finner nå «Ordføraren sin kalender» tydelig merket – sammen med annet vesentlig innhold på Kvinnherad kommunes hjemmeside.

Naturlig nok får den lette tilgangen på kalenderen positiv oppmerksomhet. Lokalavisa Kvinnheringen har intervjuet fungerende ordfører Hilde Enstad (Ap), som sier at koalisjonen har bestemt at kommunen skal gjøre dette, fordi de ønsker større åpenhet rundt politikernes arbeid.

Det var på høy tid å ta dette grepet i Kvinnherad. Alle ordførernes kalendere burde være like lett tilgjengelig.

Åpenhet er vesentlig for innbyggernes tillit og for å unngå maktmisbruk. Derfor er det også avgjørende at den nye sivilombudsmannen vil vektlegge åpenhet, slik hennes forgjenger så tydelig og godt gjorde i oppfølgingen av forvaltningen. Vi merker oss Hanne Harlems uttalelse, og vil følge hennes virke som sivilombudsmann med interesse.

Hun sier hun vil styrke aktiv, utadrettet virksomhet. Det bør komme innbyggerne til gode – også når det gjelder åpenhet.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.