Det er nødvendig at begrepet universell utforming introduseres i lovteksten, mener Kommunal Rapport.

Det er nødvendig at begrepet universell utforming introduseres i lovteksten, mener Kommunal Rapport.

Foto: Elin Svendsen
Leder
Lederartikler gir uttrykk for Kommunal Rapports syn. Ansvarlig redaktør har ansvar for innholdet.

Alle må kunne få avlegge stemme

Det er et viktig og riktig skritt at forslaget til ny valglov skjerper kravene om universell utforming av valglokalene.

Nylig la Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) fram forslag til ny valglov. Det er en lov som fortjener oppmerksomhet. Den regulerer sentrale sider ved gjennomføringen av valgprosessen.

Praktisk tilrettelegging slik at alle som kan stemme, får stemme, må være på plass.