Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal (Bygdalista) sier at politikerne er glade for at søkerne velger å opprettholde søknaden, selv om fristen forlenges.

Vågå-ordfører Harald Sve Bjørndal (Bygdalista) sier at politikerne er glade for at søkerne velger å opprettholde søknaden, selv om fristen forlenges.

Foto: Vågå kommune

Vågå-politikere misfornøyd med bredden på søkerlista

Trass i åtte søkere har Vågå-politikerne utsatt søknadsfristen til topplederjobben med én måned.

Dagens toppleder Jan Egil Fossmo ga tidligere i vinter beskjed om at han ønsket å gå av med pensjon 1. juli, etter å ha fylt 62 år. Han begynte som rådmann i 2018, og fikk senere ny tittel.

Etter søknadsfristen 10. januar står tre kvinner og fem menn på søkerlista. Blant dem er Odd Erik Sveen, kommunalsjef for helse og mestring i Vågå siden 2020. Sveen er egentlig utdannet kjøttskjærer, og steg i gradene til fabrikksjef i Nortura til kommunen fikk ham på kroken.