Terra-kommunen Hemnes i terapi

I Terra-kommunen Hemnes holder rådmannen kurs med gestaltterapi for alle ansatte. Verdi: 1 million kroner. Kursene fortsetter etter oppvaskmøte tirsdag. 

Tirsdag deltok formannskapet, enhetsledere, avdelingsledere og tillitsvalgte – om lag 30 personer – på oppvaskmøte om rådmann Arne Sørensens kurs. Til tross for sterk kritikk fra ansatte og politikere, bestemte formannskapet seg for at rådmannens kurs skal fortsette.

– Vi har endt opp med ja til å fortsette kursene. Rådmannen må være våken i måten han håndterer kursene på, slik at vi unngår konflikter, sa ordfører Kjell-Idar Juvik (Ap) til Kommunal Rapport etter møtet.

Han innrømmer at det har vært uheldige episoder. Det skal nå legges vekt på at kursene er frivillige, og de skal evalueres gjennom en medarbeiderundersøkelse.

– Har dere vurdert om de uheldige episodene skyldes at rådmannen blander rollene?

– Han må finne ut av sin rolle som leder. Det har vi tillit til at han gjør, sier ordføreren.

Ført bak lyset

Kommunestyrerepresentant Inga Kvalbukt (Sp) mener det er meget beklagelig og betenkelig at formannskapet velger å gå videre med kursene, etter all kritikken som er framkommet.

Det var hennes spørsmål i kommunestyremøtet sist torsdag som utløste oppvaskmøtet denne uka. Hun reagerte ikke minst på mangelfull informasjon.

– Jeg reagerer meget sterkt på at rådmannen i forrige kommunestyremøte opplyste at det var holdt tre kurs i år, uten å fortelle at det var planlagt 30 kurs. Det er å føre kommunestyret bak lyset, sier Kvalbukt.

Den tidligere stortingsrepresentanten er kritisk til at rådmannen bruker så mye tid og kommunen så mye ressurser på disse kursene.

– Vi jobber knallhardt for å få økonomien i balanse etter Terra-fiaskoen. På det ene økonomiplanmøtet etter det andre leter vi etter penger. Samtidig bruker kommunen ressurser og søker om støtte til slike kurs.

Hun mener det er etisk betenkelig at rådmannen som øverste arbeidsgiver holder slike kurs for de ansatte.

– Han sier det er for å bli kjent med alle ansatte, men får også en maktposisjon overfor dem som må utlevere personlig svake sider, mener Kvalbukt.

Hun kjenner til flere som har opplevd kursene som ubehagelige. Flere i kommunestyret har uttrykt lignende kritikk.

Får ikke honorar

Rådmann Arne Sørensen er godkjent gestaltterapeut og bruker dette i kursene som han startet rett etter at han begynte i 2007.

Til kursene i 2009 søkte rådmannen Fylkesmannen om støtte. Ifølge søknaden var kursene ment å koste litt over 1 million kroner. Fylkesmannen innvilget 400.000 kroner i prosjektstøtte.

I søknaden er kostnaden for rådmannens arbeid beregnet til 500.000 kroner. Både ordføreren og rådmannen selv avviser bestemt at dette er gitt som honorar i tillegg til rådmannens lønn.

– Nei, nei, selvsagt ikke, sier rådmann Sørensen.

– Det er rett og slett en verdifastsetting av mitt arbeid med kursene, basert på konsulenthonorar. Det er det kursene ville kostet dersom en ekstern konsulent skulle holdt dem. Men jeg har ikke fått utbetalt noe i tillegg til min lønn, sier han.

Ordfører Kjell-Idar Juvik (Ap) bekrefter:

– Rådmannen har ikke fått noen godtgjørelse eller honorar for kursvirksomheten. Den skjer innenfor hans arbeidstid, sier Juvik.

Sykefravær

Fra første halvår 2008 til første halvår 2009 gikk derimot sykefraværet markert opp, med 16,6 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. Men dette er ikke en indikator på at kursene er mislykket, ifølge rådmannen.

– Det er riktig at sykefraværet steg litt i første halvår. Det skyldes enkelte langtidsfravær. Men ingen har vel noen fasit på hvordan sykefraværet kan reduseres. Vi må prøve ulike tilnærminger, sier han.

Det har ikke vært gjennomført så mange kurs som planlagt i 2009. Sørensen sier han tar sikte på å gjennomføre alle kursene i løpet av 2010. De 400.000 kronene som er utbetalt fra Fylkesmannen, vil bli brukt som tilskudd til over to år.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.