Leif Vidar Olsen rakk knapt å rydde ut av sjefskontoret i Hammerfest, før han var på plass som toppledervikar i Måsøy.

Leif Vidar Olsen rakk knapt å rydde ut av sjefskontoret i Hammerfest, før han var på plass som toppledervikar i Måsøy.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Rådmannspensjonister redder kommuner i topplederknipe

To dager etter at han sluttet som rådmann i Hammerfest, var Leif Vidar Olsen på plass som toppledervikar i Måsøy.

Allerede i januar 2021 ga Olsen politikerne i Hammerfest beskjed om at han ville gi seg ved årsskiftet, etter 14 år som rådmann. Til Finnmark Dagblad sa Olsen at han sluttet fordi han som 62-åring kunne gå av med rimelig god pensjon.

Mange late morgener ble det likevel ikke. 2. januar, to dager etter at han sluttet i Hammerfest, var Olsen på plass i sjefskontoret i Måsøy. Overgangen ble først meldt av Finnmark Dagblad.