Rådmann Øivind Langseth (t. h.) i torsdagens kommunestyremøte i Øystre Slidre, før personalsaken om ham ble behandlet bak lukkete dører. T.v. ordfører Kjell Melbybråten (Ap). Foto: Geir Helge Skattebo, Avisa Valdres

Rådmannens epost til revisjonen ble personalsak

Rådmann mente revisjonen gjorde noe lovstridig og ba om innsyn. Revisjonssjefen kontaktet ordfører. Torsdag behandlet kommunestyret en personalsak mot rådmannen bak lukkede dører.

Kjøreregler for Øystre Slidre

Vedtatt i kommunestyret 27. april

Skal dempe konfliktnivået mellom rådmann, revisjonssjef, kontrollutvalg og ordfører 

Utfordringer: Tilspissete situasjoner, konflikter og ulike lovtolkninger, saklig uenighet blandes med personkonflikter  

Uønsket atferd: Personangrep, løgn, lovbrudd, interne kamper, diskusjoner om habilitet, diskusjoner i avisa, sjikanering,

Ønsket atferd:Kritikk tas direkte med partene, etisk standard, følge lover og regler, konflikter løses med telefon eller epost til hverandre 

Forventninger til den enkelte:

Revisjon skal bl.a. sørge for at alle avgjørelser er lovmessig forankret og at rådmannen får saker til uttalelse.

Rådmannen skal bl.a. bidra til at kommunen holder seg innen loven, ikke ta seg selv høytidelig, og oppføre seg som folk

Kontrollutvalgsleder skal bl.a. innhente bistand i vanskelige saker og «ikkje la det bli krig utan at det er nødvendig»

Ordfører skal bli flinkere til å gripe inn dersom det er avvik (fra kjørereglene).

Dersom reglene brytes, avgjøres sak og konsekvens av kommunestyret

(Alle kjøreregler er vedlagt artikkelen)

Kommunestyret i Øystre Slidre fattet torsdag følgende vedtak i det som ble behandlet som en personalsak bak lukkete dører:

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.