- Det var helt spesielt å bli gransket etter en bestilling fra ordføreren basert på rykter, sier Erland Odden, som var rådmann i Sør-Aurdal i elleve år før han sa opp i 2015. Arkivfoto: Ivan Tostrup

Også forrige rådmann ble presset ut

Både daværende rådmann og teknisk leder i Sør-Aurdal sa opp i 2015 etter å ha vært gjenstand for rykteflom og revisjonsrapport, bestilt av ordføreren.

I kjølvannet av oppsigelsen av rådmann Håkon Rydland, har avisa Valdres gravd opp historien bak forrige rådmannsavgang i Sør-Aurdal. For første gang forteller tidligere rådmann Erland Odden og tidligere tjenesteleder for teknisk drift Lene Grimsrud hvorfor de i 2015 sa opp sine stillinger i kommunen.

– Ordfører Helland har aldri bedt meg om å slutte. Men det var helt spesielt å bli gransket etter en bestilling fra ordføreren basert på rykter, sier Odden, som i dag er prosjektansvarlig i IKT Valdres IKS.