Frosta er en utpreget jordbrukskommune, og grenser til Levanger i øst. Her sett fra Hellan mot Trondheim. Foto: Wikimedia commonsWikimedia commons

Ni vil overta etter rådmann som fikk sluttavtale

To kvinner og sju menn vil bli toppleder i Frosta.

Blant dem er to tidligere rådmenn som selv gikk med sluttavtale; Knut-Helge Rønning og Kjetil Skjeie.

Det var i mars at kommunestyret i Frosta inngikk sluttavtale med Arne Ketil Auran, rådmann gjennom 25 år. Ifølge Trønder-Avisa skjedde det etter at Kommunerevisjonen i Midt-Norge dokumenterte kritikkverdige forhold, både når det gjaldt atferd, ledelse og saksbehandling i strid med lover og regler.