Arne Sandbu har vært toppleder i Nord-Fron kommune siden 1993. Han tror god dialog med ordfører er noe av nøkkelen til å lykkes i rollen, blant annet gjennom jevnlige møter der de utveksler informasjon.

Arne Sandbu har vært toppleder i Nord-Fron kommune siden 1993. Han tror god dialog med ordfører er noe av nøkkelen til å lykkes i rollen, blant annet gjennom jevnlige møter der de utveksler informasjon. 

Foto: Nord-Fron kommune

Ni av ti toppledere opplever gjensidig tillit

Ni av ti kommunedirektører sier seg helt eller delvis enig i at samarbeidet med politikerne er preget av gjensidig tillit.

Det er enda litt bedre enn i fjor, viser Kommunal Rapports kommunedirektørundersøkelse. Mens 88,2 prosent av topplederne oppga at de opplevde gjensidig tillit i fjor, har andelen nå økt til 91,5 prosent.

I Nord-Fron har Arne Sandbu vært toppleder siden 1993. I løpet av 30 år har han sett utallige politikere komme og gå. Han er nå på sin femte ordfører. Kanskje rekker han også sin sjette, før han går av med pensjon ved årsskiftet.