Gudrun Haabeth Grindaker vil bidra til å styrke rådsmannsrollen. Foto: Jan Inge Krossli

Hun er ny leder av Norsk Rådmannsforum

Gudrun Haabeth Grindaker blir Norsk Rådmannsforums nye sekretariatsleder.  

Styret er veldig glad for å ha fått ny daglig leder på plass.

– Med valget av Gudrun Haabeth Grindaker får vi en leder som har omfattende kommunal ledererfaring og kunnskap. Med hennes brede erfaring og store nettverk regner vi med å fortsette den positive utviklingen Norsk Rådmannsforum har hatt de siste årene. Vi har som mål å få enda større oppslutning på konferanser og aktiviteter i regi av Norsk Rådmannsforum, sier styreleder Hugo Thode Hansen i en pressemelding.