Rikke Raknes begynte som rådmann i Seljord i 2021. Hun kom da fra jobben som kommunalleder i Alta. Nå kan hun tenke seg å vende nordover igjen.

Rikke Raknes begynte som rådmann i Seljord i 2021. Hun kom da fra jobben som kommunalleder i Alta. Nå kan hun tenke seg å vende nordover igjen.

Foto: Seljord kommune

Disse vil bli toppleder i Dyrøy

Seljord-rådmann Rikke Raknes er én av sju søkere til kommunedirektørjobben i Dyrøy.

Ved årsskiftet går dagens toppleder Tore Uthaug av med pensjon, etter å ha ledet kommuneadministrasjonen i Dyrøy siden 2018. Nå vil tre kvinner og fire menn ta over hans jobb. Blant dem er rådmann Rikke Syvertsen Raknes i Seljord.

Raknes har vært rådmann i Seljord siden 2021, og kom da fra stillingen som kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune. Samtidig var hun også styreleder i RSK Vest-Finnmark, et samarbeidsorgan for skole- og barnehagesektoren i de 7 kommunene i Vest-Finnmark.