Godt kulturtilbud over hele landet er målet for den nye kulturloven. Her fra en danseforestilling i Sogndal kulturhus.

Godt kulturtilbud over hele landet er målet for den nye kulturloven. Her fra en danseforestilling i Sogndal kulturhus.

Foto: Øyvind Nondal

Regjeringen vil hindre politikere i å stanse kultur de ikke liker

Politikere skal ikke kunne hindre et teaterstykke å bli satt opp, foreslår regjeringen i utkast til ny kulturlov.

Prinsippet om «armlengdes avstand» er ett av tre sentrale punkter i regjeringens forslag til ny kulturlov, som nå er sendt på høring.

KS er positiv til lovforslaget, men understreker at den må kunne gjennomføres innenfor dagens organisering.