Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Velferdsstatens verdier og regulering

Det er viktig at alle nivåer og alle tjenesteytere i de kommunale velferdstjenestene kjenner verdiene som ligger til grunn for tjenestene.

Velferdsstaten sikrer oss økonomisk og sosial trygghet og bidrar til rettferdig fordeling av goder og byrder. Det er gjennom den kommunale virksomheten at det meste av den velferdsstatlige tjenesteytingen blir ivaretatt. Begrepet «velferdskommune» blir gjerne brukt.

Regelverket beskytter tjenestemottakerens selvbestemmelse, integritet og krav på å ha visse verdier i fred.