Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Test deg selv: Er din kommune innovativ?

Hva er det med de kommunene som alltid synes å ligge i front når det kommer nye trender? Er det lederne? Er det kulturen?

Jeg har laget en versjon av test-deg-selv etter inspirasjon fra ukeblad- og avisspaltene. Spørsmålene tar utgangspunkt i en innovativ organisasjonskultur i Meld. St. 30 (2020) om en innovativ offentlig sektor (s. 51).

Du kan finne støtte i teoretikere enten du ønsker å stå imot nye trender eller om du ønsker å være helt i front.