Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Som et diesellokomotiv i et grønt skifte

Kommunene har ikke tid, penger eller ansatte til å delta i forskning. De har en organisering som er helt i utakt med behovene.

Margrethe Kristiansen er leder for de fem sykehjemmene med i alt 600 ansatte i Tromsø kommune. Hun var den første doktorgradsstudenten jeg var veileder for ved Universitet i Tromsø og er glødende opptatt av at de ansatte skal jobbe kunnskapsbasert. Altså beste former for sårstell, ernæring og omsorg. Kort sagt at tjenesten utvikler seg for å møte nye krav og behov.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.