Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Samskaping skaper begeistring og ny giv

Samskaping er et nytt moteord som brer om seg i kommunene, og er noe «alle» skal drive med. Hva er det med samskaping som gjør at det sprer seg som ild i tørt gress?

Samskaping går igjen som tema på kommunekonferanser og omtales i stortingsmeldinger om offentlig sektor. Høsten 2020 lanserte Universitet i Stavanger landets første samskapingsskole. Mange kommuner har innført samskaping som ny visjon for lokalsamfunnsutviklingen, med slagord som «sammen skaper vi».

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.