Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Runde bord i regionene kan samle ridderne

Sett fram runde bord i regionene! Det kan gi likeverdige møteplasser for alle som vil styrke forskning og utdanning for omsorgstjenestene.

Noen kommuner gjør jevnlig og systematisk legemiddelgjennomgang for eldre, og personer med demenssyke møter legen sin regelmessig. I andre kommuner kan det gå betydelig tid mellom hver gang dette skjer. Det går på helsa løs for en del eldre.

Variasjon i tjenestetilbudet kan være bra. Men uønsket variasjon er mer alvorlig.
Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.