Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Mitt og ditt ansvar – eller kommunens?

Vi må ta en åpen diskusjon om hva som er kommunenes ansvar, og hva som bør være den enkelte innbyggers ansvar.

Vi som bor i norske kommuner er utrolig privilegerte. Vi har en materiell rikdom og et tjenestetilbud som overgår det de aller fleste andre mennesker i verden kan drømme om.

Jeg ønsker meg flere stemmer som er tydelige på at kommunene ikke kan løse alt.