Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Lytt til ropet om meir fridom!

Det nyttar ikkje å be om nytenking lokalt dersom dei sentrale rammene er for tronge og lovkrava for omfattande og detaljerte.

Høyringsfristen til generalistkommuneutvalet sin NOU 2023:9 er ute, og alle kommunar som har sendt inn høyringssvar ønsker mindre statleg styring.

Det blir peika på at skal det vere meining med ei tillitsreform i det offentlege, så må den også gjelde for kommunane.