Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Ingen sak å stelle Bestemor!

Dersom hjemmetjenestene skal unngå de pinlige oppslagene i mediene som vi har sett de siste månedene, må kommunene slutte å forholde seg til Bestemor som en sak.

Norske kommuner har gitt sine innbyggere hjemmebasert omsorg i over hundre år. Tjenesten har utviklet seg, fra i starten å være en tjeneste gitt av menighetssøstre til noen få brukere til en kommunal milliardindustri.

Bestemor tildeles et 5 minutters besøk, mens de som jobber i tjenesten tildeles skylapper.