Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Hvor mye mer kan pårørende orke?

Pårørende er en uunnværlig ressurs i demensomsorgen, og må ivaretas bedre. Noen av dem yter hjelp i opptil 160 timer i måneden.

Jeg har tidligere skrevet om hvordan frivillige i demensomsorgen kan være med og avlaste pårørende, slik at de kan få et pusterom i en slitsom hverdag. Når det legges opp til at flest mulig eldre skal bo hjemme så lenge som mulig, også personer med demens, har dette en klar betydning for pårørende.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.