Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Hva er egentlig en tillitsreform?

Selv om kommunene ikke har en felles forståelse av hva en tillitsreform er, er de nokså samstemte når det gjelder hvilke problemer en tillitsreform skal til livs.

Regjeringen skal gjennomføre en tillitsreform i offentlig sektor, men innholdet i reformen er ikke bestemt. Det skal utvikles i «tett samspill med brukerorganisasjoner, tillitsvalgte og ledelsen i alle store offentlige virksomheter».

Tillitsreform innebærer en delvis overgang fra systemtillit til persontillit.