Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Grunnloven og åpne møter

Det er ikke noe krav i Grunnloven om at møtene i politiske utvalg skal være åpne.

Det er en vanlig misforståelse at Grunnloven krever at alle politiske møter i Kommune-Norge skal være åpne. Kommunal Rapport skriver i en lederartikkel 24. september at prinsippet om møteoffentlighet er nedfelt i Grunnloven. Her er det behov for en presisering.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.