Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Eldre i sykehjem er pandemiens tause tapere

I et samfunn der vi heier fram aktive eldre og kaller dem for «ressurser», havner de skrøpeligste fort i skyggen.

Oppmerksomheten på eldre i sykehjem tidlig i pandemien har tapt seg betydelig etter at de to første smittebølgene var over.

Tidlig i pandemien var det flere – både politikere, fagpersoner og pårørende – som uttalte seg i pressen, om eldre i sykehjem og om hvordan koronapandemien særlig rammet dem.