Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Det du gir oppmerksomhet, får du mer av

Det hjelper lite at vi gjør alt riktig og uten avvik, dersom folk får det verre.

I forlengelsen av en samfunnsutvikling hvor jakten på feil og syndebukker øker i omfang og intensitet, synes noen å tro at avanserte avvikssystemer er løsningen på enhver kvalitetsutfordring knyttet til ulike tjenesteleveranser.

Høyt utdannede og flinke folk får ikke energi av å bli kontrollert i alt de gjør.