Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

Byråkratiets kunst

Det kommunale byråkratiet har vært en suksess, men i dag står det i økende grad i et ulevelig press.

«Byråkrati» og «byråkratisering» har i vår kulturkrets en veldig negativ klang. Det skyldes minst tre forhold.

Hva skjer med denne nøytraliteten når byråkratier settes under økende politisk press?