Illustrasjon: Sven Tveit
Kronikk
Meninger i kronikker står for skribentens regning.

26 år igjen – tempoet i omstillingen må økes

Det vil kreve sterkere lederskap av de folkevalgte også på lokalt nivå om vi skal nå klimamålene.

De siste to årene har jeg vært en del av det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050. I rapporten vår viser vi at det er fullt mulig å bli et lavutslippssamfunn, men at tempoet i omstillingen må opp.

Jo flere beslutninger og investeringer som binder oss til utslipp fremover, desto tyngre vil omstillingen bli.