Avtroppende ordfører, Sisilja Viksund (H), leder valgstyrets arbeid med å lukke avviket som ble avdekket i forbindelse med høstens kommunevalg. Foto: U.K. Laberg / Evenes kommune

Uavklart om det blir nyvalg i Evenes

27 flere stemmer i valgurnene enn i manntallet har vist seg krevende for valgstyret i Evenes å rydde opp i. 

Det er over to uker siden kommunevalget, hvor det ble avdekket avvik i Evenes. En korrigert telling viser ingen endringer i mandatfordeling eller personsammensetting sammenstilt med første opptelling. Likevel anses avviket mellom antall avlagte stemmer og manntallet å være av en slik art at valgstyrets initielle anbefaling var å underkjenne valget.

Om anbefalingen blir stående, er fortsatt uavklart. 

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.