Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), er kritisk til deling av fylkeskommuner. Han mener fylkeskommunen må tilføres nye oppgaver og mer myndighet, blant annet på bekostning av statsforvalteren.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), er kritisk til deling av fylkeskommuner. Han mener fylkeskommunen må tilføres nye oppgaver og mer myndighet, blant annet på bekostning av statsforvalteren.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

– Splitting av fylkeskommunene er en tragedie

Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap), mener Norge trenger store fylkeskommuner. Han er dypt uenig med sin egen regjering om oppsplittingen som skjer nå.

Tore O. Sandvik har vært fylkesordfører i det sammenslåtte Trøndelag siden 2018. Før det var han fylkesordfører i Sør-Trøndelag fra 2003 til 2018. Nå gir han seg i fylkespolitikken, men vil ikke røpe hva han skal gjøre videre. 

Men i Kommunal Rapports podkast, Kontrollutvalget, forteller han hva han mener bør gjøres for å styrke fylkeskommunen.

Vil ha flere oppgaver

I Hurdalsplattformen heter det at regjeringen vil gjennomgå og styrke virkemiddelapparatet og fylkeskommunenes rolle i distrikts- og regionalpolitikken.

Sandvik er en sterk forsvarer av det regionale nivå, og vil ha flere oppgaver til fylkeskommunen. Hans råd til regjeringen er først å fremst å strippe statsforvalteren for alle skjønnsmidler og overføre disse til fylkeskommunene.

– Skjønnsmidler bør ligge hos et folkevalgt organ som er forankret i regionale strategier som kommuner og næringsliv har vært med å utforme, sier han.

Ønsker større fylker

Han har også en klar formening og størrelsen på fylkeskommunene.

– Vi trenger større fylker. Den oppsplittinga som skjer nå er en tragedie og vil bidra til å svekke fylkeskommunene som forvaltningsnivå, sier han.

Det er Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark som nå skal splittes etter at de ble tvangssammenslått.

– Så bør man koordinere alle statlige direktorater og ytre etater, som alle har ulik geografi, og som gjør at Norge blir mindre effektivt, sier han.

Mangelen på arbeidskraft i de næringene vi skal satse på i framtiden gjør at disse endringene er helt nødvendig, mener den avtroppende fylkesordføreren.