Hannah Berg fra Fredrikstad er Rødt-politiker og mener det er sunt å være utålmodig.

Hannah Berg fra Fredrikstad er Rødt-politiker og mener det er sunt å være utålmodig.

Foto: Christina Aakervik

Rådene til nyvalgte: – Ikke farlig å spørre andre politikere om hjelp

Gruer du deg til første kommunestyremøte? Er du redd for å ta ordet? Her er tipsene fra Hannah Berg (R) og fem andre politikere som nettopp er ferdig med sin første periode.

Brynjar Andersen Saus (Ap), Tromsø

Brynjar Andersen Saus (Ap)

Brynjar Andersen Saus (Ap)

Foto: Privat

 – Hvordan forbereder du deg til møter?

– Før et møte leser jeg sakspapirer grundig. Det tror jeg er viktig i din første periode. Etter hvert som du får erfaring, kan du lettere trekke ut det viktigste raskt. Du må spørre mye om fakta, om ting du ikke forstår og om sakens historikk. Slit ut gruppelederen din med «dumme» spørsmål.

 – Hva er ditt beste tips til ferskinger?

– Mitt beste tips er ikke å være redd for å ta ordet. Du trenger ikke skrive ned alt du skal si. Du skal ikke være redd for å si noe dumt, for de erfarne sier også dumme ting. Det er fort glemt. Etter noen ganger på talerstolen kan du også ta ordet spontant. Det er da det blir artig.

 – Hva bør man ikke gjøre?

– Det man bør unngå, er å svare journalister når de ringer og spør om ting du ikke er helt trygg på. Da er det bedre å be om en halvtime, ringe gruppelederen og sjekke fakta, og så ringe journalisten tilbake. Her snakker jeg av erfaring.

– Hva er det mest interessante du har vært med på denne perioden?

– Det beste jeg har vært med på denne perioden, er å forberede søknaden om å bli Europeisk ungdomshovedstad. Vi kom til finalen og var i Tirana i Albania og møtte andre europeiske politikere som også var opptatt av ungdomspolitikk. Det føltes kult og viktig.

– Og det verste?

– Da må jeg nevne piggdekkavgiften. Den ville jeg innføre, men ikke partikollegaene. De mente det ble for mye sammen med bompengeavgift. Men på grunn av fravær hos en partikollega endte det med at det var jeg som måtte gå i utvalgsmøte og argumentere for og stemme for det jeg var imot.

– Står du på liste ved dette valget?

– Nei, på grunn av en usikker livssituasjon så tar jeg ikke gjenvalg. Jeg vil ikke ta opp plass hvis jeg kanskje skal flytte. Men jeg skal være med igjen senere, for jeg er bitt av basillen.

Camilla Rostad (SV), Vågan

Camilla Rostad (SV), Vågan.

Camilla Rostad (SV), Vågan.

Foto: Mathias Berstad Malmgren/SV

– Hva er ditt beste tips til ferskinger?

– Å være forberedt er en god start. Veldig ofte er det veldig mange saksdokumenter. Det er lurt å starte tidlig med forberedelsene. Selv om man har sett over alle sakene, må man velge seg ut noen av de sakene som betyr noe for en selv og partiet, og ta ordet i dem. Det er også lurt å ha partiprogrammet tilgjengelig, og bruke det som rettesnor. Og bruke erfarne politikere, eller noen i nabokommunen.

– Hva må man for all del unngå?

– Man må omfavne at man er ny, og ikke late som om man er verdensmester og kan alt. Som ny har man masse å lære. Still masse spørsmål. Det er slik man lærer. Det er sikkert flere som lurer på det samme.

– Hva er din største politiske tabbe?

– Det jeg husker i etterkant, er en gang det gikk litt fort i svingene, og jeg stemte feil i en sak. Så sa jeg ikke fra. Jeg syntes det var så pinlig at jeg ville bare legge det bort. Det fikk ingen følger, men i ettertid tenker jeg at jeg burde rakt opp hånden og sagt at «jeg stemte feil, kan vi ta det på nytt». Det kan fort skje.

– Hvordan forbereder du deg til hvert møte?

– Jeg starter med å se over sakskartet og prøver å få en kjapp oversikt over sakene. Er kommunedirektørens innstilling i tråd med partiets politikk? Er den det, gjør det saken lettere. Jeg diskuterer sakene med de andre representantene i lokallaget eller kommunestyret. Veldig ofte snakker jeg med de andre partiene på venstresida, som vi samarbeider godt med.

– Hva angrer du mest på?

– Jeg burde stilt enda flere spørsmål. Nesten hver gang vi skulle behandle et budsjett, så har jeg lurt på hva er dette igjen. Selv om man stilte spørsmålene første gangen, er det lov å stille dem på nytt. Jeg skulle også gjerne vært enda mer på hugget, og ikke vært redd for å ta ordet i formannskapet eller kommunestyret.

Edel Marie Tokstad Einarsen (Sp), Verdal

Edel Marie Tokstad Einarsen (Sp), Verdal.

Edel Marie Tokstad Einarsen (Sp), Verdal.

Foto: Ole Alexander Kirknes

Hva er ditt beste tips til ferskinger?

– Bruk de som er erfarne i kommunestyregruppa. Len deg på dem. De kommer ofte med gode tips. Hva har vi gjort før, hva har fungert, hva har ikke? Det er kanskje det jeg har satt mest pris på. Det er ikke alltid jeg er enig med det vedtaket de gjorde på 90-tallet. Men det kan likevel være nyttig informasjon. Hvis det er mange saksdokumenter, må du finne de punktene som er viktige for saken. Det beste tipset er å få et overblikk over saken uten å grave seg helt ned.

– Hvordan forbereder du deg til hvert møte?

– Vi har hatt jevnlige gruppemøter og en stor gruppe. Vi har fordelt sakene. Det har hjulpet veldig. Du får ansvaret for noen saker og må sette deg veldig godt inn i dem. Du informerer andre om dine saker og får innspill fra dem som har ansvaret for andre saker. Det er helt klart en fordel å sitte i utvalg. Da blir du kjent med sakene på en helt annen måte.

– Hva bør man for all del unngå?

– Unngå å bite over for mye. Ikke overtenke. Ikke grav deg ned, selv om saksmengden er stor. Du må ikke lese alle papirer i hver sak. Det er ofte unødvendig, om du har en gruppe du kan samsnakke med.

 – Er det noe du gjerne skulle gjort annerledes?

– Hvis jeg hadde visst det jeg gjør i dag, og hatt den kunnskapen jeg nå har om folkestyret, så tror jeg at jeg hadde forsøkt å løfte flere saker. Bare det å fremme en sak i utvalg, for eksempel. For eksempel når det kommer til helse og fastlegemangelen, som er et nasjonalt problem og også i Verdal. Jeg burde løftet det tidligere. Det er så mye du lærer første året. Hvis du er ny, så er det mye å sette seg inn i.

 – Hva er ditt sterkeste minne fra denne perioden?

– Det blir en blanding av de store sakene vi har hatt, og pandemien. Halve perioden har gått med til pandemi. Det ga noen utfordringer. Jeg kommer ikke til å savne stemmegivning med navn på Teams. Det var langdrygt. Det er noe helt annet å komme inn i kommunestyresalen og få den kontakten du får med dem i salen.

– Tar du gjenvalg? 

– Ja.

Mehmet Kaan Inan (H), Oslo

Mehmet Khan Inan (H), Oslo.

Mehmet Khan Inan (H), Oslo.

Foto: Magnus Knutsen Bjørke

Hva er ditt beste tips til ferskinger?

– Ikke vær redd for å spørre om hjelp fra dem som har sittet i kommunestyret tidligere. Det er mange som sitter på mye kompetanse og erfaringer som flere burde ha nytte av. De aller fleste gir gjerne fra seg den kunnskapen. Jeg anbefaler alle å sette seg godt inn i saker, lese dem og snakke med dem som påvirkes av det som skal voteres over. 

– Hva må man for all del unngå?

– Alle partier har en ideologi, prinsipper og verdier. Det er fint. Men man skal unngå alltid å ha en mening om en sak, basert på de ideologiske meningene sine. Jeg anbefaler å snakke med folk for å finne ut hva som er konsekvensene av sakene, uavhengig av hva partiet måtte mene.

– Hva har vært verst i denne perioden?

– Høyre har vært i opposisjon i Oslo. Det verste er når du brenner veldig for en sak og ønsker å gjennomføre det du tenker er den beste løsningen, men du får ikke lov, fordi det er noen andre som styrer byen. Slik er demokratiet.

– Hvordan forbereder du deg til hvert møte?

– Jeg sjekker sakslista. Leser meg opp på de sakene jeg tenker er viktige for det møtet. Det er alltid noen saker som har større påvirkning på folk enn andre. Så tar jeg kontakt med dem det gjelder. Går på besøk, snakker med dem – hvis ikke andre i partiet allerede har gjort det. Jeg har vokst opp i bydel med store levekårsutfordringer. Jeg vet at det ikke er disse som ikke skriker høyest når noe er galt. Jeg har vært opptatt av å kontakte dem og spørre hva som er viktig for dem. Det er ofte de ressurssterke som klarer å si fra.

– Hva angrer du mest på?

– Politikk er også prioriteringer og tid. Døgnet har bare 24 timer. Jeg skulle ønske at jeg hadde snakket med enda flere enn jeg hadde gjort.

– Tar du gjenvalg? 

– Ja.

Hannah Berg (Rødt), Fredrikstad

Hannah Berg (R), Fredrikstad.

Hannah Berg (R), Fredrikstad.

Foto: Christina Aakervik

– Hva er ditt beste tips til ferskinger?

– Still alle spørsmål. Det er ikke farlig å spørre andre politikere om hjelp til å forstå ting. Man kan også snakke med administrasjonen. De aller fleste har forståelse for at man er ny og ikke kan alt. Vi har vært der, alle sammen.

 – Hva må man for all del unngå?

– Egentlig å ta seg vann over hodet. Det er lett å gå på med veldig mye drivkraft og ville endre masse. Politikken er treig, seiglivet, og ting tar tid. Man må bare være innforstått med at uansett hvor sterkt du vil, så kommer du sannsynligvis ikke til å få gjennomført alt. Vi kan ikke gjøre annet enn å prøve.

– Hvordan forbereder du deg til hvert møte?

– Jeg leser alt av saker, kontakter innbyggere og tillitsvalgte som kan ha noe å si om de sakene som er verdt å få med seg. Hvis det er større saker, skriver jeg gjerne innlegg i forkant, så jeg vet hva jeg skal si på talerstolen. Det tror jeg er lurt, hvis man ikke er vant til å prate i forsamlinger. Jeg leser ikke hvert eneste ord i saksframleggene, men jeg leser alle sakene. Du trenger kanskje ikke lese alle tekniske rapporter i alle plansaker, med mindre det er en veldig konfliktfylt sak. En viktig ting å lære seg hvor ofte ting gjentas i en sak. Før sommeren hadde vi 3.500 sider å komme gjennom til siste kommunestyremøte. Du kan ikke lese så mye godt.

 – Hva ville du gjort annerledes, om du hadde visst det du vet i dag?

– Jeg tror det er sunt å være utålmodig, men jeg ville nok hatt bedre forståelse når jeg så at ting ikke gikk min vei. Det ville nok spart meg for noe frustrasjon. Og så må man være forberedt på at kjøttvekta rår i politikken.

 – Tar du gjenvalg?

– Ja. Det var mest for å ha kontinuitet i gruppa. Jeg kjente litt på det ansvaret. Det tar veldig lang tid å lære seg hvordan politikken fungerer. Én periode er ikke nok til å få gjort alt det man vil. Jeg har tenkt på de første fire årene litt som læretiden.

Gordon Langøy (Frp), Lyngdal

Gordon Foss Langøy (Frp), Lyngdal.

Gordon Foss Langøy (Frp), Lyngdal.

Foto: Tom Arild Støle/Lister24

– Hva er ditt beste tips til ferskinger?

– Ikke vær redd for å gå opp på talerstolen. Pust dypt og våg deg opp. Første gang var jeg nesten litt skjelven og hadde høyt blodtrykk. Men så går det seg til. Jeg har aldri skrevet innlegg, for min del tar jeg det på sparket. Jeg gjør meg opp noen tanker om hva jeg tenker si, så går jeg opp og sier det.

– Hva må man for all del unngå?

– Vær helt sikker på at det du sier, er korrekt informasjon. Hvis noen går opp på talerstolen og sier faktafeil, så blir de overkjørt, for å si det mildt. Du å prøve å holde en høflig tone. Uansett hvordan diskusjonen foregår, må du ikke miste hodet.

– Hva er din største politiske tabbe?

– Fordelen med ikke å være gruppeleder er at det stort sett er hun som går opp og tar de fleste innlegg. Jeg har holdt meg til de trygge sakene der det ikke er så lett å gjøre feil. Jeg har ikke gjort noen tabber, så vidt jeg vet.

– … og din største politiske seier?

– Frp har sittet i opposisjon. Vi fikk stoppet nedleggelse av en skole. Det er vel det nærmeste vi har vært noen politisk seier. Det er frustrerende. Vi var 17 i opposisjon og 18 i posisjon. Det er kjedelig, når man blir valgt inn, og ikke får bestemme noe. Det kan føles nesten bortkastet, fordi du vet at samme hva du sier, så blir det ikke vedtatt. Men det er slik politikken er. Du må bare holde ut.

– Hvordan forbereder du deg til hvert møte?

– Vi har gruppemøter. Så kikker vi på sakene og diskuterer dem på gruppemøtene. Det er håpløst å lese alt. Det blir de første sidene, hva kommunedirektøren anbefaler og hva som har skjedd i utvalgene. Vi fordeler sakene, så noen setter seg bedre inn i noen saker enn andre.

– Hva angrer du mest på?

– Jeg fikk barn midt i perioden. Jeg angrer ikke på at jeg fikk barn, men det er kjedelig å være med når jeg bare kunne stille halvveis. Jeg takket nei til gjenvalg denne perioden, og håper å komme sterkere tilbake i neste periode.