Hvem skal vedta hva i sammenslåingskommuner i november og desember, de gamle eller det nye kommunestyret? Foto: Magnus Knutsen Bjørke

To måneder med overlappende kommunestyrer

Kommuner som slår seg sammen bør avklare hva de gamle og det nye kommunestyret skal gjøre i november og desember, anbefaler Kommunaldepartementet i en lovtolkning.

Det er Ski og Oppegård, som fra 2020 blir Nordre Follo kommune, som har bedt Kommunaldepartementet tolke inndelingslovens § 27. Den handler om forholdet mellom de gamle og det nye kommunestyret ved en sammenslåing.

Første ledd sier at det nyvalgte kommunestyret, i for eksempel Nordre Follo, skal konstituere seg innen utgangen av oktober.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.