Søgne rådhus ligger der, klar til bruk for nye Søgne. Her fra tiden da bygget stadig var rådhus for Søgne kommune.

Søgne rådhus ligger der, klar til bruk for nye Søgne. Her fra tiden da bygget stadig var rådhus for Søgne kommune.

Foto: Tone Holmquist

Bare Søgne og Songdalens stemmer skal telle

At hele Kristiansand får stemme i folkeavstemningen, betyr ikke nødvendigvis at by-stemmene blir vektlagt.

I 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen til én storkommune. Særlig i Søgne har motstanden vært stor. I forrige uke lovet regjeringen Søgne og Songdalen folkeavstemning om kommuneoppløsning i 2023 – mot kommunestyret i Kristiansands vilje.

Nylig åpnet statssekretær Ole Gustav Narud (Sp) for at også innbyggerne i gamle Kristiansand skulle få avgi sin stemme i folkeavstemningen. 

Flere medier har oppfattet at det dermed ikke kan bli flertall for oppløsning av storkommunen. Men det ikke nødvendigvis riktig. 

Heidi Greni (Sp), som er partiets kommunalpolitiske talskvinne i kommunalkomiteen på Stortinget, sier at Kristiansand står fritt til å holde folkeavstemning i hele kommunen.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen legger til rette for at det avholdes folkeavstemning i Søgne og Songdalen slik at innbyggerne får si sin mening skriver hun i en e-post til Kommunal Rapport.

Men når det gjelder spørsmålet om oppløsning i Søgne og Songdalen er det resultatene i Søgne og Songdalen som gjelder, påpeker Greni. Hun skriver at Kristiansand bare bør bestå som i dag hvis innbyggerne i Søgne og Songdalen sier nei til oppløsning.

Greni mener også at regjeringen bør vurdere raskere fremdrift hvis det er ønske om det. Enkelte partier i Kristiansand har tatt til orde for at de ønsker en avklaring allerede til høsten.

Greni skriver at meningen med en folkeavstemning er å lytte til innbyggerne og respektere kommunestyrevedtakene i gamle Søgne og i Songdalen.

Forventer en involvering av ansatte

Lene Vågslid (Ap) leder kommunalkomiteen på Stortinget. Hun skriver til Kommunal Rapport at regjeringen har valgt å lytte til en innbyggerundersøkelse og innbyggerne i Søgne og Sogndalen. Derfor vil det bli gjennomført en utredning og folkeavstemning. 

«Vi forventer også nå at man grundig involverer ansatte og alle berørte parter, slik at alle syn og argumenter kommer tydelig fram. Innbyggerne må vite hva konsekvensene av en oppdeling kan føre til. Jeg forventer regjeringen har god dialog med Kristiansand kommune i tiden fremover, og sammen legger opp til en god prosess», skriver hun. 

Vågslid skriver videre at «Regjeringen har sagt at man vil gjennomføre en folkeavstemning ved valget i 2023. Da er det opp til innbyggerne å avgjøre». 

Vågslid mener også at forrige regjerings tvangssammenslåing var en dårlig idé og et svakt politisk håndverk. «Det ser vi mange eksempler på i dag. Det er krevende og vanskelige prosesser, og god forankring av endring er alltid det beste», mener hun.

Må veie tyngst

– Kristiansand kan gjerne også stemme, men det er meningene til folk i henholdsvis Søgne og Songdalen som likevel veier tyngst her, mener Rødts medlem i kommunalkomiteen på Stortinget, Tobias Drevland Lund.

Høyres Mudassar Kapur (H) er ikke begeistret for det som skjer nå. Han skriver i en e-post at kommunereformen bør fortsette og ikke reverseres gjennom en overkjøring av lokaldemokratiet.

«Det beste for innbyggerne hadde vært om både politikere og de tusenvis av dyktige ansatte heller kunne brukt tiden på å utvikle et bedre tjenestetilbud til innbyggerne i Kristiansand. Nå skapes det usikkerhet og man må potensielt bruke tid og krefter på årelange og dyre reverseringsprosesser. Det kan bli mange tapte år for innbyggerne», skriver han.

Søgne og Songdalen vektlegges

Lokalsamfunnsforeningens leder Svein Olav Agnalt mener også at det er stemmene i Søgne og Songdalen som skal telle. Lokalsamfunnsforeningen er en forening mot tvangssammenslåing av kommuner, og de har kjempet hardt mot kommunereformen. 

Forrige leder Ole Gustav Narud sitter nå som statssekretær i Kommunaldepartementet. Det var han som sa til de ansatte i Kristiansand kommune at det kunne bli folkeavstemning i hele kommunen. Noe som ble tolket som at det var det samlede resultatet for hele kommunen som skulle gjelde.

– Det er selvsagt opp til kommunen Kristiansand å bestemme om de vil ha folkeavstemning i hele kommunen. Men det er ikke sånn at det er andre enn Søgne og Songdalens innbyggere som skal vektlegges i avgjørelsen, sier Agnalt.

Spørsmål om vilje

Han sier at departementet og regjeringen ikke har lagt opp til at det skal være noen avstemming i hele kommunen. Agnalt mener det ville være det samme som at hele EU skulle være med på å bestemme om Storbritannia skulle melde seg ut av EU.

– For øvrig er det positivt om avstemmingen gjennomføres så raskt som mulig. Søgne og Songdalen bør oppstå som egne kommuner før 2028. Om folk i de to kommunene vil løsrives fra Kristiansand, er det fullt mulig. Det er et spørsmål om vilje, mener Agnalt.