Ragnar Holvik varslet om omfattende ulovlige direktekjøp i helsesektoren i Grimstad kommune. Arkivfoto: Lisa RypengLisa Rypeng

Kunne ikke se gjennom fingrene med ulovligheter

Ragnar Holviks varsel om omfattende regelbrudd utløste den største innkjøpsskandalen i kommunal sektor i fjor.

Årets modigste

Ragnar Holvik (61)

Utdannet sosionom. Grunnfag i offentlig rett, sosiologi og veiledningspedagogikk, samt halvårig utdanning i helse- og sosialadministrasjon.
Ansatt i Grimstad kommune siden 1989, som leder av tiltakskontoret på sosialkontoret, leder av tiltakskontoret for funksjonshemmete og deretter ca. 25 år i rådgiverfunksjon på kommunalsjefs- og rådmannsnivå.
Ble i 2003 fjernet fra vervet som barnas representant i plansaker i valgperioden etter varsling. Fikk 50.000 kroner i oppreisning for dette i 2005, og dekning av advokatutgifter, etter at saken var brakt inn for Sivilombudsmannen, samt offentlig beklagelse.

Juryens begrunnelse
Han har utvist et spesielt mot ved å varsle om mulige kritikkverdige forhold i egen kommune. Han varslet i fjor om ulovlige innkjøp, og kontrollutvalget ba revisjons- og rådgivingsselskapet BDO undersøke kjøp av helsetjenester. Da granskingsrapporten var klar, bekreftet den at det var foretatt ulovlige innkjøp av helsetjenester for om lag 100 millioner kroner. Det er generelt viktig at det blir varslet og at varslingen blir anerkjent. Denne saken var oppe i kontrollutvalget før Holvik varslet, men det var først etter varselet hans, at det ble gjennomført en gransking og de ulovlige forholdene kom til syne.

Slik stemmer du på Ragnar Holvik: Send kodeord Modig 1 til nr 2377. Kvar stemme koster 3 kroner.
 

Det er en ydmyk og takknemlig Grimstad-varsler som mottok nyheten om at han er nominert til årets modigste.

– Det oppfatter jeg som en veldig stor ære, og det er utrolig gledelig, fordi det siste året har ikke vært en drømmesituasjon for meg. Det har vært hardt å være varsler i Grimstad. Jeg setter pris på at noen utenfra ser verdien ved at kritikkverdige forhold blir varslet, sier Ragnar Holvik til Kommunal Rapport. 

Varslet om ledere

– Ville du varslet igjen?

– For meg var det aldri aktuelt å se gjennom fingrene med de ulovlighetene som ledere i Grimstad kommune hadde holdt på med i flere år. Jeg håper jeg ikke kommer i en slik situasjon igjen, men for min del er det ikke aktuelt å la vær å gjøre noe når jeg ser slike forhold, sier Holvik. 

Han har til sammen 28 års fartstid i kommunen og er i dag rådmannens spesialrådgiver, i stab direkte underlagt rådmannen. En av oppgavene er å påse at kommunen har gode etiske retningslinjer og verdier å styre etter.

Våren 2016 gikk Holvik til kontrollutvalgets leder med varsel om store, ulovlige innkjøp i helsesektoren. Dette var informasjon som var tilkommet rådmannens kontor allerede et halvår i forveien, uten at noe skjedde.

– Åpenhet, redelighet, respekt og mot er grunnverdiene i Grimstad kommune, og dette er verdier jeg identifiserer meg sterkt med. Det er også dette som ligger til grunn for at jeg varslet i denne saken. For meg er det viktig å være trofast mot de verdiene jeg tror på, forklarer Holvik.

Uten anbud

Med Holviks varsel gikk alarmen for alvor og det ble iverksatt gransking. Den avdekket at Grimstad kommune over noen år hadde gjort ulovlige direktekjøp for rundt 100 millioner kroner. 

Rundt 30 millioner gikk til firmaet Farm in Action, hvor granskerne kunne påvise tette bånd til administrative ledere i kommunen – samt mulig brudd på forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Noe av det mest alvorlige var, ifølge granskerne, at ledelsen har kjent til praksisen i flere år.

Tross den alvorlige kritikken, fortsatte Grimstad kommune å kjøpe tjenester direkte fra selskapet i 2016 og 2017. Saken er fortsatt under gransking, og Grimstad kommune har iverksatt et omfattende oppryddingsarbeid.

Varsleren degradert

For varsleren har det vært en smertefull prosess. Holvik mener han ble blåst som varsler, og valgte derfor i et brev til politikerne å stå fram. I brevet retter han knusende kritikk mot både den administrative og politiske ledelsen i Grimstad.

Så, noen måneder etter, i juli i år, gikk det ut et brev fra rådmannens kontor med forslag til omorganisering. I dette forslaget ble Holvik i ett alternativ foreslått plassert lenger ned i organisasjonen, i et annet alternativ plassert på samme sted som før. Advokat Birthe Eriksen som bistår Holvik, mener forslaget om å flytte Holvik nedover i organisasjonen var direkte gjengjeldelse overfor varsleren.

Rådmann Tone Marie Nybø Solheim bestrider imidlertid at det er snakk om en degradering.

Holvik har fremmet krav om oppreisningserstatning. Kravet håndteres av setterådmann Tron Ole Bamrud og kommer til politisk behandling i kommunestyret 11. desember.

– Hva håper du nominasjonen fører til?

– At saken har oppmerksomhet langt utover Grimstads grenser, kan bidra til å belyse hvordan det er å varsle fra en utsatt posisjon som jeg hadde. Jeg håpet den gangen jeg sto åpent fram som varsler at det skulle være en måte å få beskyttelse på, men jeg har istedenfor opplevd utstøtelse.

Holvik mener han ikke er alene om å oppleve gjengjeldelse.

– Dette er en trend som må endres. Jeg håper lovgiver og ledere i kommunesektoren ser behovet for styrkete varslingsordninger og mer kunnskap om varsling. Ordningene vi har i dag er ikke gode nok, varslere har ikke god nok beskyttelse. Det er for mange festtaler.

Verken rådmann Tone Marie Nybø Solheim eller ordfører Kjetil Glimsdal ønsker å kommentere saken.

Saken er oppdatert med presisering av at det var i ett forslag til omorganisering at Holvik ble plassert lenger ned i organisasjonen, og at det i et annet alternativ var lagt opp til at han kunne forbli på samme sted.

Delta i debatten

Vi setter stor pris på at du deler ny kunnskap, dine egne erfaringer og diskuterer med oss og andre lesere. Du må bruke ditt fulle navn for å delta i debattene. Debatten vil bli moderert i tråd med de presseetiske regler. Modereringen skjer i etterkant av publiseringen.