Sist Fauske havnet på den fryktede Robek-listen var i 2020. Hvor langt oppholdet blir, gjenstår å se. I mellomtiden fortsetter kommunen sin ferd oppover på Kommunebarometeret.

Sist Fauske havnet på den fryktede Robek-listen var i 2020. Hvor langt oppholdet blir, gjenstår å se. I mellomtiden fortsetter kommunen sin ferd oppover på Kommunebarometeret. 

Foto: Gisle Oddstad / VG

Robek-kommune i siget

Fauske er blant Robek-kommunene som klatrer mest på Kommunebarometeret. Nordland-kommunen forbedrer seg i totalt sju sektorer.

Fauske

Fauske ligger i Nordland fylke

Innbyggere: Cirka 9.600
Ordfører: Marlen Rendall Berg (Sp)
Kommunedirektør: Ellen Beate Lundberg
Robek: 4 ganger på lista (siste innmeldt i 2020)

Mye av tallgrunnlaget i Kommuneportrettet henter vi fra Kommunebarometeret for 2023. Mange av tallene i barometeret hentes fra Kostra-basen til SSB som ble publisert 15. juni i fjor.

Robek-kommunen Fauske klatrer hele 60 plasser på Kommunebarometeret og ender til slutt blant topp 200. Kommunen forbedrer seg i flere sektorer som barnehage, skole og helse, men kan også vise til gode resultater innen vann, avløp og renovasjon, sosialtjenester og kostnadsnivå.