Høyanger, som ble innmeldt på Robek i august i fjor, teller nær 4.000 innbyggere.

Høyanger, som ble innmeldt på Robek i august i fjor, teller nær 4.000 innbyggere. 

Foto: Jorunn Flæthe

Ny høyde for Robek-kommunen Høyanger

Industrikommunen Høyanger sliter med økonomien, men går stadig fram på Kommunebarometeret.

Høyanger

Høyanger ligger i Vestland fylke

Innbyggere: Nær 4.000
Ordfører: Petter Sortland (Ap)
Kommunedirektør: Ørjan Haram
Robek: Fra februar 2023.

Mye av tallgrunnlaget i Kommuneportrettet henter vi fra Kommunebarometeret for 2023. Mange av tallene i barometeret hentes fra Kostra-basen til SSB som ble publisert 15. juni i 2023.

Høyanger gikk fram i åtte av totalt 12 sektorer på Kommunebarometeret i 2023. Kommunen ligger likevel midt på treet, og det er ingen tvil om at industrikommunen sliter med økonomien.